Skælskør

Der er ikke meget ved at besøge Skælskør. Som i Faaborg er toget rykket væk fra stationsbygningen og busserne ind. Begge stationer har dog ualmindeligt fine eksempler på købstadsstationsbygninger fra 1880'erne og tilmed ganske velbevarede med fine detaljer i murværket. I og for sig betyder det ikke noget om det er en cykelsti eller en veteranbane (med Y-tog?), der fører nordøstpå fra stationen, for bygningerne kan noget i sig selv. Dog er anlægget delvist spoleret af en busgarage, der i sig selv dog ikke er den grimmeste, der er opført. Hele bygningskomplekset med varehus, hovedbygning og posthus er fint og typisk eksempel på en mindre købstadsstation, der aldrig blev til noget stort. At byen fik jernbane skyldtes vel også nok snarere at "man" jo ikke kunne have købstæder liggende uden jernbaneforbindelse........... Nu, i 2009 står bygningerne næsten tomme og forfaldet begynder at indfinde sig. Mon det lykkedes DSB at finde nye ejere, der vil passe på dem?

Facaden ud mod gaden er altid den, der er gjort mest ud af. Det var på den måde jernbanen præsenterede sig. På købstadsstationerne fra 1880'erne og op til omkring 1895 var murværket oftest meget detaljeret med brug af mange specialsten. Uret har her en helt central placering, men er forlængst holdt om med at slå.

Siden mod jernbanen var langt mere tarvelig. Det pudsede stykke er ikke oprindeligt, men sikkert en udbedring efter begyndende skader på murværket og som sådan helt karakteristisk for netop denne bygning.

Halvtage langs hovedperronerne kom til omkring 1890 på de større stationer.

På alle større stationer opførte DSB stalde til rangerhestene. Denne bygning, der er fra banens åbning i 1890, er sikkert oprindeligt en stald.

Posthusene i købstæderne flyttede ofte ned til stationen i forbindelse med banens åbning. Posten kom nu med jernbane og derfor er mange posthuse opført i samme stil og af samme arkitekt og udgør dermed en del af helheden.

 

 

Tilbage